Giới thiệu chung
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Giới thiệu chung Wednesday, 19 January 2022 02:53

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội Quảng Nam) thành lập theo Quyết định số 1345/QĐ-UB ngày 16/07/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Liên hiệp hội Quảng Nam đến nay (đầu nhiệm kỳ 2021-2026) có 10 hội thành viên (gồm hội Đông y,  Luật gia, Xây dựng,  Bảo vệ quyền lợi và người tiêu dùng, Kiến trúc sư, Chi hội nhi khoa, Hội viên tập thể Trường đại học Quảng Nam, hội Nghề cá, Hội Quy hoạch đô thị, hội Điều dưỡng); 02 Trung tâm trực thuộc (Trung tâm Trường Sinh học, Trung tâm Dưỡng sinh Tâm thể).

 

 Liên hiệp hội Quảng Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Đảng đoàn Liên hiệp hội Quảng Nam chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam.

 

Liên hiệp hội Quảng Nam hoạt động theo Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quy chế Tổ chức và hoạt động Liên hiệp hội Quảng Nam.

 Đảng đoàn Liên hiệp hội Quảng Nam chịu sự quản lý trực tiếp của Tỉnh uỷ Quảng Nam.

 Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội Quảng Nam là Đại hội đại biểu được tổ chức thường lệ 5 năm.

 Đến nay, Liên hiệp hội đã trải qua 06 nhiệm kỳ và đi vào hoạt động nhiệm kỳ VI (2021 - 2026)

I. Nhiệm kỳ I (1997 – 2000): Đại hội diễn ra tạo TP Tam Kỳ, 13 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành

 - Chủ tịch: PTS. Phạm Hảo

 - Phó chủ tịch: KS. Nguyễn Minh

                      KS. Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

                      KS. Ngô Văn Hùng, Giám đốc Sở KH&CN

 - Tổng thư ký: CN. Vũ Quang Thành

 

II. Nhiệm kỳ II (2000 - 2006): Đại hội được tổ chức vào ngày 23/08/2000 diễn ra tại Thành phố Tam Kỳ, 29 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành

- Chủ tịch: KS.Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh

 - Phó chủ tịch Thường trực: TS.Ngô Văn Hùng, Giám đố Sở KH&CN

 - Phó chủ tịch: TS.Nguyễn Ngọc Quang.

- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký: KS.Nguyễn Mai Châu

 

III. Nhiệm kỳ III (2006 - 2010): Đại hội được tổ chức vào ngày 27-28/06/2006 diễn ra tại thành phố Tam Kỳ. Đại hội được vinh dự đóng tiếp GS.TSKH.Nguyễn Hữu Tăng, Phó Chủ tịch chuyên trách và TS.Phạm Văn Tân, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 35 đồng chí.

- Chủ tịch: TS.Ngô Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

- Phó chủ tịch thường trực: CN.Phạm Ngọc Sinh, PGĐ Sở KH&CN

- Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: ThS.Dương Thị Khang

 

IV. Nhiệm kỳ IV (2011 - 2016): Đại hội được tổ chức vào ngày 28-29/11/2011 diễn ra tại thành phố Tam Kỳ. Đại hội được vinh dự đóng tiếp GS.VS.Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 37 đồng chí.

 - Chủ tịch: TS.Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 - Phó chủ tịch thường trực: CN.Phạm Ngọc Sinh, PGĐ Sở KH&CN

- Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: ThS.Nguyễn Văn Hưng

- Chủ tịch: TS.Nguyễn Ngọc Quang,  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (từ 8/2013 - 7/2015)

- Chủ tịch: ThS.Huỳnh Khánh Toàn,  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (Từ 7/2015 đến 7/2016)

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: ThS.Nguyễn Văn Diệu (Từ 6/2013 đến 7/2016)

 

V. Nhiệm kỳ V (2016 - 2021): Đại hội được tổ chức vào ngày 28-29/7/2016 diễn ra tại thành phố Tam Kỳ. Đại hội được vinh dự đóng tiếp GS.VS.Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 23 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí. Thường trực gồm 03 đồng chí. Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí.

- Chủ tịch: ThS.Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. 

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: ThS.Nguyễn Văn Diệu 

- Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: ThS. Phan Thị Á Kim, PGĐ Sở KH&CN

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: ThS.Huỳnh Đức Dũng thay ông Nguyễn Văn Diệu(Từ tháng 7/2017)

- Chủ tịch: TS.Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay đ/c Huỳnh Khánh Toàn (Từ 7/2018)

- Chủ tịch: TS.Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay đ/c Trần Văn Tân (07/2020)

 

VI. Nhiệm kỳ VI (2021 - 2026): Đại hội được tổ chức vào ngày 18-19/3/2021 diễn ra tại thành phố Tam Kỳ. Đại hội được vinh dự đóng tiếp PGS.TS.Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trưc Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 23 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Thường trực gồm 03 đồng chí. Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí.

- Chủ tịch: TS.Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: ThS.Huỳnh Đức Dũng

- Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: ThS.Phan Thị Á Kim, PGĐ Sở KH&CN

 

 

Video library

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: PS cuộc thi 5 (2011 - 2012)

IMG_20211231_091912.jpg 

 

lichcongtactuan

 

Untitled-1

 

 

SQLTriThuc

 

Login

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com