Hướng dẫn tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Hướng dẫn tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (16/6/2021)

Để triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu quả, nhằm phát huy trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ tham gia, đề xuất cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước..., Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 819/HD-LHHVN ngày 01/10/2014 về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.


Theo đó, đề nghị các Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội ngành Trung ương nhanh chóng, chủ động, tham mưu UBND tỉnh/thành phố ban hành Quyết định về Tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội địa phương. Đối với các địa phương đã có Quyết định về Tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quyết định 14/2014/QĐ-TTg.


Điểm mới lần này, các địa phương cần quan tâm đó là: "các đề án cần tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên" (mang tính bắt buột), trong đó có "các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức".

 

Nguồn kinh phí để thực hiện cho tổ chức hoạt động này là từ nguồn ngân sách địa phương. Quy định Liên hiệp Hội địa phương cần xây dựng Kế hoạch hằng năm, triển khai ký kết với các cơ quan địa phương như Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ngành để phối hợp triển khai; đồng thời xây dựng dữ liệu chuyên gia để tham gia, tăng cường cán bộ điều phối, theo dõi tổ chức hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Nguyễn Văn Trí

Tệp đính kèm:
Download this file (HD-819-LHHVN ve TVPB.pdf)HD-819-LHHVN ve TVPB.pdf[ ]7212 Kb05/12/2014
 

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: phim Tổng kết Hoi thi 6


Dành cho quảng cáo

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com