Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng của Bộ Tài chính
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng của Bộ Tài chính (27/10/2020)

TT27Theo đó, Thông tư này quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng (sau đây gọi chung là các hội thỉ, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật), cụ thể như sau:

- Các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức, gồm: Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

- Các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật do các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là địa phương) tổ chức, gồm: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tại các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

*Mức chi đối với Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam:

- Giải nhất là 80 triệu đồng/giải;

- Giải nhì 60 triệu đồng/giải;

- Giải ba 40 triệu đồng/giải;

- Giải khuyến khích là 20 triệu đồng/giải.

*Mức chi đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật như sau:

Nội dung

Hội thi toàn quốc

Hội thi tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Giải nhất

50 triệu đồng/giải

Tối đa bằng 80% mức quy định của Hội thi toàn quốc, tương ứng theo từng mức giải thưởng.

Giải nhì

40 triệu đồng/giải

Giải ba

30 triệu đồng/giải

Giải khuyến khích

10 triệu đồng/giải

* Mức chi đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng:

Nội dung

Cuộc thi toàn quốc

Cuộc thi tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Giải đặc biệt

20 triệu đồng/giải

Tối đa bằng 80% mức quy định của Cuộc thi toàn quốc, tương ứng theo từng mức giải thưởng.

Giải nhất

15 triệu đồng/giải

Giải nhì

10 triệu đồng/giải

Giải ba

8 triệu đồng/giải

Giải khuyến khích

5 triệu đồng/giải

 

Chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật, thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Đối với chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng, trường hợp thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, đề tài dự thi, tối đa không quá 1.500.000 đồng/công trình, giải pháp, đề tài.

Chi thù lao đối với thành viên ban tổ chức là 300.000 đồng/người/tháng và ban thư ký 200.000 đồng/người/tháng trong thời gian tổ chức hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các mức chi cụ thể, còn chi cho các hoạt động tổ chức, tuyên truyền, tổng kết, phát động.

*Nguồn kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp Trung ương và cấp tỉnh, nguồn huy động hợp pháp khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 4/5/2018./.

Toàn văn Thông tư 27/2018/TT-BTC

Văn phòng LHH

 

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: phim Tổng kết Hoi thi 6


Dành cho quảng cáo

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com