Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (16/6/2021)

Chiều 10/9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và làm việc chính thức với Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (LHHVN) tại trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

tg1
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, và đồng chí Đặng Vũ Minh – Bí thư đảng Đoàn, Chủ tịch LHHVN chủ trì buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực; các đồng chí đại diện các Vụ, Văn phòng. Về Phía LHHVN có Chủ tịch, Bí thư Đảng Đoàn LHHVN Đặng Vũ Minh, các đồng chí lãnh đạo Thường trực và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban của LHHVN.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương các thành tích đạt được của LHHVN trong những năm qua, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đóng góp vào các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và phát triển kinh tế- xã hội tại các địa phương, không ngừng tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên nền tảng của sự phát triển kinh tế mới: kinh tế tri thức, kinh tế xanh và kinh tế số...

tg2
Đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

 

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng Đoàn LHHVN, đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch, kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LHHVN đã báo cáo tình hình hoạt động thực tiễn của LHHVN và các tổ chức thành viên trong công tác đoàn kết, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước trong những năm qua, đặc biệt là quá trình thực hiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định "Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu", phấn đấu để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.

 

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chương trình, hoạt động, công tác tổ chức của LHHVN là phấn đấu đến năm 2020 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho LHHVN.

tg3
Đồng chí Phạm Văn Tân – PCT kiêm TTK LHHVN phát biểu

Thay mặt hơn 3 triệu trí thức khoa học và công nghệ của cả nước, Đảng Đoàn LHHVN gửi những lời kiến nghị tâm huyết của đội ngũ trí thức tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đó cần xác định rõ ràng vị trí, vai trò của LHHVN là một tổ chức chính trị xã hội như trong Chỉ thị 42 – CT/TW, đặt tổ chức LHHVN dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, có hệ thống tổ chức hai cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để xây dựng LHHVN trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức KH&CN, hoạt động ngày càng có hiệu quả và đóng góp xứng đáng cho đất nước, LHHVN mong muốn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Liên hiệp Hội Việt nam, thường xuyên có các buổi gặp gỡ, làm việc để nắm bắt kịp thời tình hình về công tác LHHVN và công tác vận động trí thức. Trước mắt, LHHVN đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng đoàn LHHVN và các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đối với đề án về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương theo tinh thần Công văn số 7042-CV/VPTW ngày 29/6/2018 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức bộ máy và hoạt động của LHHVN nhằm bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho LHH ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như các tổ chức chính trị - xã hội khác

tg4
Đồng chí Nghiêm Vũ Khải – PCT LHHVN phát biểu

 

Trong không khí cởi mở tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn công tác của Ban Tuyên giáo cũng nghe thêm nhiều ý kiến, chia sẻ của LHHVN. Theo nhiều ý kiến nêu trong buổi làm việc, công tác hội hiện nay gặp rất nhiều khó khăn dưới tác động của đổi mới cơ chế, chính sách đặc biệt là quá trình thực hiện tinh giản bộ máy hành chính, biên chế, ngân sách cấp cho các hội thành viên LHHVN. Trong vấn đề này, Đảng và Nhà nước trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa để  tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho các tổ chức Hội nói chung và LHHVN nói riêng có thể tiếp cận các loại hình dịch vụ công , tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng. 

tg5
Đồng chí Đặng Vũ Minh – Bí thư đảng Đoàn, Chủ tịch LHHVN tặng hoa chúc mừng và cảm ơn  đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc với LHHVN.

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao báo cáo của Đảng Đoàn LHHVN về thành tích hoạt động trong những năm qua cũng như các kiến nghị của LHHVN. Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, trong thời gian qua LHHVN đã phát triển mạnh về số lượng, chất lượng và là một tổ chứcchính trị xã hội từ trung ương đến địa phương. LHHVN đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết trí thức, tích cực tham mưu cho Đảng, nhà nước các vấn đề về chính sách, tư vấn phản biện xã hội, cung cấp cho cơ quan hoạch định chính sách các luận cứ khoa học mang tầm vóc quốc gia. LHHVN đã tuyên truyền PBKT góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phối hợp với các tổ chức tôn vinh mang lại các giá trị cho xã hội, vài trò của LHHVN là rất lớn, đã có một số các nhà khoa học đã thành danh từ LHHVN.

 

Trong thời gian sắp tới, trước những thách thức và khó khăn, LHHVN cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng tinh thần của Chỉ thị 42/CV/TW để LHHVN thực sự phát triển và là ngôi nhà chung của trí thức khoa học và công nghệ, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

 

Lực lượng trí thức của LHHVN phải trở thành lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng các chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. LHHVN cũng cần gắn kết khoa học và kỹ thuật với đời sống xã hội từ sản xuất, kinh doanh tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, LHHVN cần sắp xếp lại cơ quan báo chí một cách khoa học để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân.

tg6
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo LHHVN chụp ảnh lưu niệm

 

 

Cũng theo đồng chí Võ Văn Thưởng, LHHVN cần phát triển mạnh hơn nữa công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ có chung trách nhiệm tổng kết những thành tựu, khó khăn trong quá trình 10 năm thực hiện Nghị Quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trong thời gian tới, LHHVN cũng cần ưu tiên kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, hoạt động theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 7042-CV/VPTW ngày 29/6/2018 cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển của LHHVN và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ...

 

Tác giả bài viết: L.H. nguồn. vusta.vn

 

 

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: phim Tổng kết Hoi thi 6


Dành cho quảng cáo

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com