Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (17/6/2021)

Chiều ngày 15/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (LHH Quảng Nam) để nghe báo cáo kết quả hoạt động trong việc thực hiện của chủ trương, chính sách của Đảng, Tỉnh ủy, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức và định hướng trong thời gian đến.


Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm có đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo và đại diện các phòng, ban. Về phía Đảng đoàn LHH Quảng Nam có TS.Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH Quảng Nam và các đồng chí trong Đảng đoàn; tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

QNA-LVBTG
Quang cảnh buổi làm việc


Trong thời gian qua, Đảng đoàn đã lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, đồng thời thực hiện tốt Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Quy chế Tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, trong đó tập trung triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 31-10-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kết luận số 106-KL/TU ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị. Đảng đoàn đã thực hiện tốt công tác tư tưởng trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội thành viên và đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, giữ vững ổn định tư tưởng chính trị. Đảng đoàn cũng kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy có những chỉ đạo tiếp tục để các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng đoàn trong thời gian qua, đồng chí đề nghị Đảng đoàn tăng cường hơn nữa trong việc lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay. Đảng đoàn chủ động tham mưu đề xuất những cơ chế, chính sách để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia xây dựng quê hương thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các diễn đàn trí thức, nghiên cứu khoa học.

Trí Nguyễn

 

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: phim Tổng kết Hoi thi 6


Dành cho quảng cáo

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com