Tin hoạt động
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Tin hoạt động

Thay đổi Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (05/6/2015)

Ngày 7/5/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1616/QĐ-UBND về thay đổi Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Theo đó, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được cử làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

 

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh.

 

BTT

 

Đại hội Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (25/4/2015)

http://qnausta.com.vn/images/DHCBLHH-I.jpgNgày 23/4/2015, Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam (Liên hiệp Hội Quảng Nam) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2015 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến.
 

Hội Kiến trúc sư tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (25/4/2015)

http://qnausta.com.vn/images/DH-KTS3.jpgNgày 11/4/2015, Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua; đề ra phướng hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành để lãnh đạo công tác hội trong nhiệm kỳ đến.
 

Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Trung ương MTTQVN với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (03/4/2015)

Ngày 31/3/2015, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thống nhất ban hành Chường trình phối hợp số 03 /CTPH-MTTW-ĐTCTXH-LHCHKHKTVN  trong năm 2015. Mục đích nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc thù, thế mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để triển khai hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và của các đoàn thể, tránh sự chồng chéo về nội dung, nhất là ở địa bàn dân cư.

 

Trên cơ sở đó, các đợn vị phối hợp triển khai các nội dung gồm: Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chào mừng các ngày lễ lớn, triển khai các đợt thi đua đặc biệt chòa mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XII; Triển khai các cuộc vận động phong trào thi đua; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước.

 

Ngoài ra, Chương trình phối hợp cũng phân công cho từng cơ quan, trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện luật Khoa học Công nghệ, Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tập huấn về công tác giám sát và phản biện xã hội.

Tin: Nguyễn Văn Trí

Tệp đính kèm:
Download this file (nps6B40.pdf)nps6B40.pdf[ ]883 Kb03/04/2015
 

Sinh hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (17/3/2015)

http://qnausta.com.vn/images/SH8-3-2.jpgVừa qua, Ban Điều hành xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
 

Phối hợp giám sát về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học & Công nghệ (12/3/2015)

http://qnausta.com.vn/images/PHGS-1.jpgNgày 11/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, [...]
 

Thông tư “Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” (25/2/2015)

Ngày 29/1/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTC về Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 

Thông tư ngày có hiệu lực từ ngày 20/3/2015 và thay thế cho Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/04/2003.

 

Việc ban hành kịp thời thông tư này giúp cho hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh/ thành phố được thực hiện có hiệu quả hơn khi triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tin: Nguyễn Văn Trí

 

 

Tệp đính kèm:
Download this file (TT15-2015-TV-PB-GDXH.pdf)TT15-2015-TV-PB-GDXH.pdf[ ]4625 Kb25/02/2015
 

Phát huy trí tuệ của trí thức tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh (16/1/2015)

http://qnausta.com.vn/images/Tri-thuc.jpgĐó là nội dung được các đại biểu đóng góp tại buổi gặp mặt các đại biểu trí thức tỉnh Quảng Nam được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều ngày 08/01/2014.
 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 (12/1/2015)

Ngày 30/12/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội Quảng Nam) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 

Năm 2014, là năm thứ tư, Liên hiệp hội thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã đẩy mạnh công tác xây dựng và cũng cố tổ chức, tích cực triể khai hoạt động, phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng của mình trong việc tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh

 

Hoạt động nổi bật trong năm 2014 đó là Liên hiệp Hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 21/01/2014 thực hiện Kết luận số 106-KL/TU ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị"Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; Ban hành quy chế phối hợp giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu nhân dịp đầu xuân 2014, tổ chức tổng kết Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2012 - 2013), Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 7, năm 2014; tổ chức 03 hội thảo về bảo vệ môi trường. Tham mưu UBND tỉnh về dự thảo quy định tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật; Nâng cấp và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp hiệu quả, công tác điều hành, quản lý công việc được nhanh chóng thông qua hồ sơ công việc trên website; Tham mưu UBND tỉnh bố trí trụ sở làm việc cho Liên hiệp Hội; chỉ đạo được 03 hội thành viên tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ.

 

Hội nghị thống nhất triển khai các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2015 đó là: Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp hội Quảng Nam thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh theo Kết luận số 106-KL/TU ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung triển khai các hoạt động tôn vinh trí thức, triển khai công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Quyết định 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch để chuẩn bị đại hội hết nhiệm kỳ.


Tin: Nguyễn Văn Trí

 

Hội Làm vườn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả hoạt động trong năm 2014 (05/1/2015)

http://qnausta.com.vn/images/HLV2014.jpgTỉnh Quảng Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế VAC, kinh tế gia trại, trang trại. Nhận thức được vai trò tiềm năng, thế mạnh của lĩnh vực nầy trong tiến trình Công nghiệp hóa - phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hội nhập.
 


Trang 5 / 12

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: phim Tổng kết Hoi thi 6


Dành cho quảng cáo

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com