Tin hoạt động
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Tin hoạt động

Kết quả hoạt động năm 2014 của Hội Luật gia tỉnh (15/12/2014)

Trong năm 2014, Hội Luật gia tỉnh đã nổ lực trong công tác hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Về công tác tổ chức: Đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019; phát triển thêm 25 hội viện, thành lập 04 chi hội trực thuộc, nâng tổng số hội viên của hội lên 340 hội viên và 12/18 huyện, thành phố có tổ chức Hội. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đã làm việc với UBND các huyện để tổ chức đại hội các huyện Hội.


Về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Hội đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nội dung Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi cho cán bộ chủ chốt của cấp huyện, xã và gần 300 hội viên các cấp Hội; Phối hợp với ban giám thị tại giam Công an tỉnh tổ chức 02 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 37 đối tượng phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh; Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 45 trường hợp. Ngoài ra, hội còn tham gia các Hội thảo, tập huấn liên quan đến pháp luật; tham gia là thành viên Hội đồng tuyển chọn các chức danh Tư pháp, Tư vấn giải quyết khiếu nại...


Trong năm 2015, Hội Luật gia tỉnh đề ra là tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội, chú trọng việc xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai Nghị quyết đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra.

Bài viết: Trí Nguyễn

 

'Nỗi đắng cay' của Bộ trưởng Khoa học (15/12/2014)

http://qnausta.com.vn/images/BKHCN-Quan.jpgBiết mười mươi những cái rất tốt nhưng vẫn không thể vượt qua được rào cản về tâm lý lẫn cơ chế chính sách. Đó là nỗi đắng cay của những người làm quản lý và những nhà khoa học Việt Nam, theo Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân.
 

Hội thảo tập huấn "Kỹ năng tham vấn và vận động chính sách liên quan đến Luật về Hội" (12/12/2014)

http://qnausta.com.vn/images/Luat-Hoi-1.jpgHội thảo tập huấn do Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 10-11/12/2014 tại Hà Nội, nhằm trang bị cho các tổ chức xã hội các kiến thức và vấn đề liên quan đến vận động chính sách, thông tin về quá trính vận động Luật về Hội giai đoạn trước, hướng tới sự tham gia đóng góp ý kiến cho [...]
 

Thành công từ đam mê sáng tạo (12/12/2014)

http://qnausta.com.vn/images/GS.Hieu.jpgĐã có người ví GS.VS Nguyễn Văn Hiệu như một "tượng đài khoa học", thuộc thế hệ các nhà khoa học đầu đàn của nền khoa học Việt Nam.   GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học.
 

Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (12/12/2014)

Theo Quyết định 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc và các văn bản phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn, hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Quảng Nam trong những năm đã khích lệ được mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó các hoạt động sáng tạo khoa học – kỹ thuật như Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh, Giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và Công nghệ Quảng Nam được tổ chức đều đặn và từng bước đổi mới trong công tác tổ chức, triển khai.


Để thực hiện tốt các hoạt động sáng tạo khoa học – kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 18/06/2008 về việc đẩy mạnh việc triển khai các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh. Việc ban hành chỉ thị này sẽ tạo điều kiện cho việc tổ chức, triển khai phong trào được mạnh mẽ; trách nhiệm của các ban ngành trong việc tổ chức triển khai có hiệu quả, cùng với đó cơ quan được giao chủ trì tất các các Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các cơ quan phối hợp chính là Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn. Theo định kỳ tổ chức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cấp tỉnh để triển khai.


Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tổ chức được 05 lần, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh tổ chức được 7 lần và Giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ được tổ chức lần thứ nhất. Có thể nói rằng, hoạt động sáng tạo đã tạo ra sự đam mê khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến của rất nhiều tác giả từ cán bộ, công chức, kỹ sư, kỹ thuật đến công nhân, nông dân trực tiếp trong lao động sản xuất, các thanh, thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia và có nhiều đề tài ứng dụng hiệu quả kinh tế - xã hội cho cơ quan, đơn vị.


Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, các giải pháp sáng tạo khi tham gia dự thi là những giải pháp được áp dụng hiệu quả từ thực tiễn, đem lại hiệu quả cao. Qua 5 lần tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận được 253 giải pháp kỹ thuật tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, đã trao giải cho 106 giải pháp kỹ thuật, có 8 giải pháp đạt giải toàn quốc. Các giải pháp kỹ thuật được trao giải là giải pháp có tính ứng dụng thực hiễn cũng như hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao.


Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh được tổ chức hằng năm nhằm mục đích phát huy tư duy sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia. Thông qua Cuộc thi đã phát hiện những tài năng của tỉnh trong việc đam mê sáng tạo, chắp cánh tiếp tục phát triển đam mê nghiên cứu khoa học sau này. Qua 7 lần tổ chức (2008 - 2014) có 1.551 đề tài, mô hình, sản phẩm dự thi, có 136 đề tài, mô hình, sản phẩm được trao giải cấp tỉnh tỉnh; đạt 23 giải quốc gia và 03 giải quốc tế. Đây là một Cuộc thi được các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh hướng ứng tham gia mạnh mẽ nhất, tỉnh Quảng Nam được ban tổ chức toàn quốc đánh giá cao về công tác tổ chức cũng như số lượng đạt giải, luôn xếp trong những tỉnh đứng đầu toàn quốc. Chính vì sự tham gia của các em ngày càng nhiều nên Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh luôn đổi mới trong cách thức tổ chức, triển khai. Bắt đầu từ năm 2013, UBND tỉnh thống nhất cho tổ chức Cuộc thi tại 02 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện), cấp huyện chấm chọn để gửi dự thi cấp tỉnh.


Đối với Giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ Quảng Nam: đây là giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh, nhằm xét tặng những công trình, cụm công trình xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong việc góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Giải thưởng đang được triển khai lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh.


Phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào đời sống nhằm mục đích nâng cao hiệu quả lao động sản xuất là một yêu cầu cần thiết trong xã hội hiện nay; sáng kiến, cải tiến trong khoa học kỹ thuật lại vô cùng quan trọng, có thể làm thay đổi lịch sử của một lĩnh vực khoa học nào đó, mang lại hiệu quả lớn cho đời sống của chúng ta. Để tiếp tục tổ chức các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam có hiệu quả, cần tập trung những vấn đề sau:


Một là, các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 18/06/2008 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc triển khai các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh; tăng cường công tác phối hợp trong việc tổ chức, triển khai các Hội thi, Cuộc thi của tỉnh. Đưa vào nội dung và chỉ tiêu hoạt động sáng tạo khoa học – kỹ thuật là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm đối với các ngành liên quan đến khoa học- kỹ thuật, các tổ chức R-D, các Trường Đại học, Cao đẳng.


Hai là, các ngành cần tuyên truyền sâu rộng, khuyến khích tất các đối tượng ở các ngành sản xuất, kinh doanh trực tiếp làm ra sản phẩm hưởng ứng tham gia; đồng thời có chế độ khuyến khích cho cá nhân, tập thể khi tham gia nghiên cứu một cách hợp lý. Các cơ quan báo, đài thường xuyên tuyên truyền các giải pháp đạt giải của tỉnh để ứng dụng rộng rãi.


Ba là, các cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong công tác tổ chức triển khai Hội thi, Cuộc thi; kịp thời phát hiện và tôn vinh những cá nhân, tác giả có giải pháp kỹ thuật, sáng kiến ảnh hưởng lớn của ngành; đồng thời tham mưu đề nghị kịp thời cho UBND tỉnh, cơ quan cấp trên có hình thức khen thưởng xứng đáng.


Bốn là, Uỷ ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với các ngành xây dựng Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật tỉnh nhằm kịp thời khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức trong việc tham gia nghiên cứu sáng tạo; tạo điều kiện cho các tài năng của tỉnh có cơ hội tiếp cận với nền khoa học tiên tiến trên thế giới.

Bài: Nguyễn Văn Trí

 

Hội Dược học tỉnh Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 (12/12/2014)

http://qnausta.com.vn/images/Dai_hoi_Hoi_Duoc_hoc.jpgSáng ngày 11/12/2014, Hội Dược học tỉnh Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 để đánh gí kết quả nhiệm kỳ qua và bàn phương hướng nhiệm kỳ đến.
 

Đèn LED- cơ hội và thách thức tại Việt Nam (10/12/2014)

http://qnausta.com.vn/images/LED-1.jpgNhân sự kiện công trình Blue LED nhận giải Nobel Vật lý năm 2014, ngày 05/12, tại Hà Nội, Diễn đàn Môi trường Việt Nam phối hợp Hội Chiếu sáng Việt Nam; Hội KH&CN Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả, Hội Vật lý Việt Nam và Viện Tiến tiên KH&CN (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức hội thảo [...]
 

Chi bộ cơ quan Liên hiệp Hội tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (09/12/2014)

Vừa qua, Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức làm lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Thị Thanh Vân, chuyên viên văn phòng Liên hiệp Hội.


Sau khi Chi bộ công bố quyết định kết nạp đảng, đồng chí Nguyễn Văn Diệu, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký trao quyết định cho đồng chí Bùi Thị Thanh Vân và phát biểu làm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên, đồng chí Bùi Thị Thanh Vân phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng.


Dù mới thành lập vào năm 2013 nhưng Chi bộ cơ quan Liên hiệp Hội đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, đã giới thiệu đi học cảm tình đảng 7 quần chúng, đã hoàn chỉnh 02 hồ sơ lý lịch gửi Đảng ủy khối các cơ quan xem xét kết nạp, Chi bộ đang hoàn chỉnh 02 hồ sơ lí lịch.


Tin: Lương Thị Nghĩa

 

Giáo sư Nguyễn Lân Hùng tập huấn nâng cao nhận thức về KHCN cho thanh niên Quảng Nam (08/12/2014)

http://qnausta.com.vn/images/GS.Dung.JPGSáng ngày 4/12, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ Trung ương Đoàn tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ năm 2014 cho hơn 100 ĐVTN. http://qnausta.com.vn/images/GS.Dung.
 

Trường đào tạo nghề chất lượng cao theo mô hình khép kín- bước chuyển cho công tác phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Nam (03/12/2014)

http://qnausta.com.vn/images/TCLC.JPGPhát triển nguồn nhân lực luôn là một trong những công cụ hữu hiệu thực hiện chiến lược của mọi tổ chức. Phát huy được nhân tố con người, tận dụng tối đa khả năng và sức cống hiến của nguồn nhân lực chính là chìa khoá để một doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu, chiến lược và sứ mệnh đề ra.
 


Trang 6 / 12

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: phim Tổng kết Hoi thi 6


Dành cho quảng cáo

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com